Vstupní strana
© Tyset, 2010
Betonové skořepinové tvárnice a stropnice
a
  INTELIGENTNÍ KONCEPCE VÝSTAVBY
DOPORUČUJEME:
Levné stavebniny
www.baudiskont.eu
PRO
EKOLOGICKÉ BYDLENÍ:
Ochrana domu proti elektromag. polím
www.elektrosmog.cz
Vodní filtry pro domácnost
Vodní filtry
Čističky vzduchu nejen pro alergiky
Čističky vzduchu
Sklokeramické nádobí a malý kvašák
Sruby, dřevostavby, výhodné hypotéky
Vstupní strana
HLEDÁME
projektanty, architekty a stavební firmy
pro spolupráci
v oblasti nízkonákladové výstavby nízkoenergetických,  pasívních a ekologických
RD a BD
v různých regionech. Bezplatné zaškolení zajištěno.   

Progrese přichází z Francie
Nabízíme Vám progresivní, ekonomicky výhodnou, energeticky úspornou, ekologicky založenou a univerzální koncepci výstavby zděných objektů (RD, BD, haly, ploty, chaty, garáže...), která k nám přichází z Francie, kde se osvědčuje ve velkém měřítku již několik desetiletí (m.j. 84 % rodinných domů a 13 % bytů od horských po přímořské oblasti). 

Základem je betonová skořepinová tvárnice s plným dnem (BST)
Základem nové koncepce stavění je nejlevnější zdící materiál na našem trhu  - betonové skořepinové tvárnice (BST). Zejména dnes, v době krize, tak vycházíme vstříc potřebám finančně široce přístupné, ale přitom kvalitní zděné výstavby vč. svépomocné. 

Ekologické tvárnice s vynikajícími vlastnostmi 
Tvárnice nového typu jsou vibrolisovány pouze z ekologicky čistého kameniva, minimálního množství cementu a vody, bez chemických přísad či radioaktivního popílku. Spíše než o beton jde tedy spíše o »znovuslepený« kámen, tvárnice jsou na rozdíl od klasických betonových díky své struktuře prodyšné, málo nasákavé a díky vzduchovým  dutinám dobře zvukově izolují. Výroba tvárnic zatěžuje životní prostředí nejméně ze všech šířeji použitelných zdících materiálů (viz)!    

Inteligentní koncepce výstavby...
...vychází z poznání, že je nesmyslné stavět drahé a tlusté špatně izolující stěny z cihelného aj. zdiva, ale že potřebujeme pro splnění pevnostních parametrů stavby levnou, ale odolnou nosnou konstrukci - zeď tloušťky 20 cm z tenkostěnných skořepinových (dutých) tvárnic s plným dnem bez zvláštních tepelně-izolačních nároků a na tu se pak aplikuje skutečně kvalitní izolant potřebné tloušťky (např. polystyren od 12 cm přes nízkoenergetické až k pasivním konstrukcím).

Vnitřní zateplení pomocí izolačního sendviče je ekonomické a rychlé 
Zvláštností u nás dosud nezvyklého, ale v zahraničí a už i u nás léty
osvědčeného »francouzského« způsobu výstavby, který přináší řadu
dalších výhod při realizaci i následném úsporném vytápění, je aplikace
izolantu zevnitř
např. v podobě izolačního sendvičového komplexu
(termopanel EPS + sádrokartonu 1,2 x 2,6 m), který se nalepí
stavebním lepidlem nebo PUR pěnou na stěnu. Tím se v jediné
operaci
provede zateplení i vnitřní povrchové úpravy, zvenku pak stačí
jednovrstvá stěrka s perlinkou a konečná povrchová úprava (levný VC
štuk s nátěrem nebo probarvená pastovitá omítka). Vnitřní zateplení je
tak podstatně levnější než vnější termofasáda a lze jej provést i
svépomocí během pár dnů.
Levný sádrokarton lze nalepit i na příčky nebo se použije sádrová omítka, příp. stěrka se štukovou  omítkou.

Úspory při vytápění bez tepelných mostů - konkurence dřevostaveb
Systém díky vnitřnímu zateplení ideálně spojuje výhody masivní zděné konstrukce (trvanlivost, nehořlavost, neprůzvučnost stropu...) s výhodami dřevostaveb (ekonomičnost pořízení a vytápění, částečně suchá vnitřní výstavba), současně eliminuje  její nedostatky (tepelné mosty v místech nosné dřevěné konstrukce, množství lineárních tepelných vazeb,...). Vnitřní zateplení, vhodné pouze pro tento zdící materiál, umožňuje díky teplejšímu povrchu povrchu obvodové konstrukce vytápění na nižší teplotu, neboť platí, že součet teplot povrchu zdi a vzduchu místnosti činí pro pocit tepelné pohody 38 st. C. Zapojení skutečně efektivní tloušťky vnitřní izolace spolu s odstraněním nutnosti roztápět studené zdi směřuje jednoznačně k velkým energetickým úsporám a tepelné pohodě, s využitím možnosti přerušovaného vytápění.
Tepelnou pohodou se tyto stavby vyznačují i v letním období.               

Liché námitky pseudoodborníků - kondenzace a akumulace
Vlhkostní bilance - kondenzace v konstrukci je navzdory častým nepodloženým námitkám pseudoodborníků při vnitřním zateplení nepatrná, dochází k ní jen v krátké části zimního období, je podstatně menší než potenciál odparu a s rezervou tedy splňuje požadavky ČSN. Při správném provedení detailů nezpůsobuje odolné betonové konstrukci žádné problémy, ani neproniká parotěsnými vrstvami do interiéru, tudíž zde nemůže způsobovat i vzhledem k teplejším povrchům a eliminaci tepel. mostů kolem oken žádné  škody jako plísně apod.
Jak bylo zjištěno odbornými zkouškami, celkovou vlhk. bilanci ještě zlepšuje vliv zimního slunce na prohřátí venkovní stěny, zlepšující odpar případného kondenzátu.
Je třeba zdůraznit, že oproti obecně zažitému mylnému předpokladu moderní stavby všech typů »nedýchají« stěnami, ale efektivní výměna vzduchu při kvalitních oknech probíhá výhradně větráním, ať už přirozeným nebo nuceným.
Principem, kdy je stavba zevnitř parotěsně uzavřená průniku par vzniklých provozem a navenek je konstrukce relativně difúzně otevřená, je naplněn ideální stavařský požadavek, který jiné stavební systémy nesplňují vůbec nebo jen částečně.
               
Akumulace v moderní zateplené stavbě ztrácí na významu a může být dokonce na překážku. Akumulační zóny přiměřeného rozsahu je tak vhodné soustředit spíše do betonových podlah, příček, stropů, obezdění krbů, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám přes obvodovou zeď, což přináší značné úspory při rychlém vytápění i tepelnou pohodu.
V případě potřeby větší míry akumulace lze např. zdvojit sádrokarton, použít sendvičovou konstrukci s vnitřní obezdívkou plným materiálem menší tloušťky (např. sádrové tvárnice, vápenopísková cihla...), vyplnit příčkové tvárnice betonem apod.

Jednoduchý způsob zdění pomocí cementové malty   
Zdi se staví klasickým zednickým způsobem - tvárnice obrácené dnem vzhůru zdíme na 1 cm spáru s vazbou 20 cm přes sebe, sražené boky k sobě se zámky vyplněnými maltou. Používá se  nikoliv vápenocementová malta, ale nepříliš mokrá směs cementu a písku (cca 1 : 3 až 4, hmotnostně 500 kg  písku a 75 kg cementu) připravená v běžné stavební míchačce, příp. pytlovaný cementový potěr. Toutéž cementovou směsí se vyplní tvárnice se svislým armováním, které se provádí jen minimálně - v rozích, kolem otvorů nebo po 3 metrech (např. drát 2 x 8 mm) a pak samozřejmě překlady a věnec. Vznikne tak jednolitá konstrukce, která nevykazuje praskání apod. Stěna se tedy z větší části nevyplňuje betonem a zůstává dutá.

Vedení sítí 
Rozvody a sítě se mohou vést dle typu na stěně s protažením skrz izolant (elektro), v drážkách v polystyrenu pod sádrokartonem (tepelná řezačka v nabídce), v podlahách, stropech, podhledech stopů, svisle v příčkách, mezi stěnou a stropem, v zabudovaných chráničkách, v předsazenkách, apod.

Okna - se nezvykle montují až za okenní otvor na spodní úhelník a pravoúhlé kotvy, rám je tak zvenku zčásti překryt stěnou, zevnitř je těsně přisazen izolační komplex a jsou takto eliminovány tepelné mosty kolem oken.

Upevnění běžných předmětů
na obvodovou stěnu probíhá pomocí hmoždinek do sádrokartonu (podobně jako v montovaných dřevostavbách), těžší předměty se kotví přes izolant do tvárnice (dlouhé hmoždinky, chemické kotvy se šroubovnicí...).

Stropy - nejlevnější stropy se realizují pomocí nosníků a lehkých stropních vložek (nahrazují již nevyráběné »hurdisky«) se zálivkou betonem min. 4 cm. Použít lze i jiné stropní konstrukce např. spiroly aj.  

Různé možnosti skladby zdiva
Alternativní možnosti konstrukce - přestože výše popsaný způsob výstavby s vnitřním zateplením pomocí izolačního komplexu představuje z mnoha aspektů nejvýhodnější řešení, univerzálnost skořepinových tvárnic jakožto základní nosné konstrukce umožňuje použít je s výhodou v libovolné skladbě dle představ klienta - s vnějším zateplením, jako sendvič s vnější nebo vnitřní přizdívkou z různých materiálů, (např. příčkovky, vápenopísková cihla, sádrová tvárnice, předsazená stěna, dřevo...), jako dělící a výplňové konstrukce monolitických staveb, v kombinaci s různou izolací (minerální vata, ekologické izolace, sláma...). Je možno je užít i jako režné zdivo s přiznanou spárou, natřené pouze fasádní barvou apod. Možnosti jsou prakticky neomezené. Vzhledem k ceně, ekologičnosti a variabilitě je betonová skořepinová tvárnice na poli výstavby RD silným konkurentem dřevěných konstrukcí, ovšem s předností masivnosti zdiva.
       
HLEDÁME
prodejny stavebnin, 
které chtějí svým zákazníkům nabídnout levný zdící materiál pro výstavbu RD, BD, plotů, garáží, chat, dílen atd.  

ZDĚNÝ DŮM POD CENOU DŘEVOSTAVBY, ALE STEJNĚ ÚSPORNÝ !
Ke stažení:
Informační leták A4
V případě dotazů nás kontaktujte
 
Informační leták A3
BST- schéma zdění s vnitřním zateplením

BST- schéma zdění s vnitřním zateplením

BST - výškové schéma podkrovního RD

BST - výškové schéma podkrovního RD

BST - výškové schéma přízemního RD

BST - výškové schéma přízemního RD